Khóa học

Trang chủ > Khóa học

Khóa học

Lớp học 1 tuổi

1,500,000 / Tháng

Lớp học 1 tuổi

Tiền ăn 35.000/1 ngày 
Học thứ 7 và CN là 100.000/1 ngày (cả ăn)
Gửi từ 5h chiều đến 8h tối: 40k

Lớp học 2 tuổi

1,500,000 / Tháng

Lớp học 2 tuổi

Tiền ăn 35.000/1 ngày 
Học thứ 7 và CN là 100.000/1 ngày (cả ăn)
Gửi từ 5h chiều đến 8h tối: 40k

Lớp học 3 tuổi

1,500,000 / Tháng

Lớp học 3 tuổi

Tiền ăn 35.000/1 ngày 
Học thứ 7 và CN là 100.000/1 ngày (cả ăn)
Gửi từ 5h chiều đến 8h tối: 40k

Lớp học 4 tuổi

1,500,000 / Tháng

Lớp học 4 tuổi

Tiền ăn 35.000/1 ngày
Học thứ 7 và CN là 100.000/1 ngày (cả ăn)
Gửi từ 5h chiều đến 8h tối: 40k

Lớp học 5 đến 6 tuổi

2,600,000 / Tháng

Lớp học 5 đến 6 tuổi

Học từ thứ 2 đến thứ 6. Có cả tiếng Anh và Toán tư duy, hành trang và lớp 1. Bao gồm ăn sáng , trưa và chiều

1